Кремнієві органічні сполуки - препарати BAI-SI та BAI-SI (+)

Результати досліджень озимих культур

2019-08-19 15:44:16

Досліджуваний препарат на основі кремнію «BAI-SI +» вносився як при обробці насіння, так і по вегетації. Фоном вносили мінеральні добрива N66P32K32, попередник – картопля. Агротехніка – загальноприйнята для зони, ґрунт дерново-підзолистого типу добре окультурений з високим вмістом фосфору, середнім – калію, добре та малозабезпечений легкогідролізованим азотом.

Мета досліджень: показати на культурах пшениці і житі озимому ефективність дослідного добрива і розкрити механізм його дії, а також дати еколого-агрохімічну оцінку. Схемою досліду передбачалося установити дію інокуляції (обробка насіння) та по вегетації рослин на ріст і розвиток кореневої системи, кущистість у осінній період, а також підготовку рослин до перезимівлі.

Слід відмітити, що «м’які» умови перезимівлі і добрий розвиток кореневої системи не дивлячись на недостачу вологи у період весняно-літньої вегетації сприяли одержанню достатньо високих урожаїв на рівні 4,5 і 3,8 т/га відповідно культурам.

Пшениця озима, сорт Поліська 90. Установлено: добриво «BAI-SI +» сприяло більш потужному розвитку біомаси рослин пшениці і більш високому накопиченню у вузлах кущіння загальних і редукованих цукрів (табл. 1). Препарат «BAI-SI +» також сприяв підвищенню коефіцієнту продуктивної кущистості.

У досліді не вдалося установити яких не будь змін у висоті рослин пшениці на початкових фазах росту і розвитку залежно від добрив, способів та норм внесення дослідного добрива. Проте при формуванні урожайності встановлено позитивний вплив досліджуваного добрива на фотосинтетичну діяльність рослин на різних варіантах (табл. 2).

 

Таблиця 1 - Показники розвитку рослин пшениці з осені за варіантами досліду

№ вар

Варіант

Вміст цукрів

Маса рослин, г/росл.

Маса коренів, г/росл.

Площа листків перед входом у зиму, тис. м2/га

Коефіцієнт кущіння,

шт./га

загальних, %

редукова-них, %

1

Контроль (обробка водою)

23,0

9,0

8,6

5,6

13

2,2

2

Обробка насіння препаратом «BAI-SI+», 0,5 л/т + 0,5 л/га по вегетації у фазу кущіння

26,0

 

10,6

9,5

6,2

17

2,4

3

Обробка рослин по вегетації препаратом «BAI-SI +» у фазу кущіння, 0,5 л/га

24,8

10,1

9,0

6,0

15

2,3

НІР0,95

0,6

0,3

0,1

0,1

0,6

0,1

 

Таблиця 2 - Фотосинтетична діяльність рослин у посівах залежно від препарату «BAI-SI +» на пшениці озимій

вар.

Варіант

Максимальна площа листків, тис.м2/га

%

Чиста продуктивність фотосинтезу, г/м2  за добу

Фотохімічна міцність посівів

(А+В), мг%

%

Фотосинтетичний потенціал,

млн. м2

дн./га

%

1

Контроль (обробка водою)

34,0

100

4,8

180

100

2,4

100

2

Обробка насіння препаратом «BAI-SI +», 0,5 л/т + 0,5 л/га по вегетації у фазу кущіння і виходу в трубку

38,0

112

5,3

230

128

2,8

116

3

Обробка рослин по вегетації препаратом «BAI-SI +» у фазу кущіння і виходу в трубку, 0,5 л/га

36,8

108

5,1

214

119

2,6

108

 

Так при обробці насіння і вегетуючих рослин площа листків пшениці під дією препарату зросла на 8-12 % а чиста продуктивність фотосинтезу на 0,3-0,5 г/м2 за добу; фотосинтетичний потенціал рослин збільшився на 8-16%.

Слід відмітити, що найбільш високі показники отримані при обробці насіння та рослин по вегетації препаратом «BAI-SI +», найбільш низькі – при обробці по вегетації.

Урожайність зерна пшениці озимої сорту Поліська – 90 змінювалася наступним чином: інокуляція насіння і обробка по вегетації підвищують цей показник на 30 %, внесення лише по вегетації на 24 % (табл. 3). Якість зерна під дією препарату  «BAI-SI +» суттєво покращувалася.

Встановлено, що добриво «BAI-SI +» сприяло більш повному використанню вологи і поживних речовин ґрунту і добрив рослинами і тим самим сприяло зменшенню міграції вологи і втрат біогенних елементів за межі кореневмісного шару ґрунту (0-155 см) (табл. 4).

 

Таблиця 3 - Продуктивність рослин пшениці озимої за варіантами досліду

вар.

Варіант

Урожайність зерна

Вміст білка, %

Вміст клейковини, %

Натурна маса,

г/дм3

Маса 1000 зерен, г

т/га

%

1

Контроль (обробка водою)

3,50

100

9,4

24,0

820

40,6

2

Обробка насіння препаратом «BAI-SI +», 0,5 л/т + 0,5 л/га по вегетації у фазу кущіння, виходу в трубку і колосіння

4,56

130

10,2

26,2

826

42,5

3

Обробка рослин по вегетації препаратом «BAI-SI +» у фазу кущіння, виходу в трубку і колосіння, 0,5 л/га

4,33

124

9,8

25,6

826

42,0

 

Таблиця 4- Втрати біогенних елементів за варіантами досліду (результати лізиметричних досліджень), кг/га

вар.

Варіант

Втрати вологи, мм

Втрати, кг/га

3

4

СаО

МgО

Р2О5

К2О

1

Контроль (обробка водою)

10,2

34,0

6,8

46

18,0

5,0

6,4

2

Обробка насіння препаратом «BAI-SI +», 0,5 л/т + 0,5 л/га по вегетації у фазу кущіння, виходу в трубку і колосіння

6,0

30,0

2,0

32

14,0

3,0

2,8

3

Обробка рослин по вегетації препаратом «BAI-SI +» у фазу кущіння, виходу в трубку і колосіння, 0,5 л/га

6,8

26,0

2,0

36

17,0

3,0

3,4

НІР0,99

1,0

2,0

0,5

3,2

1,4

0,2

0,2

 

Жито озиме, сорт Жатва. Дослідження показали, що при обробці насіння препаратом і внесення в три строки по вегетації забезпечили приріст зерна жита 28 % а при трьохразовому застосуванні препарату лише по вегетації 23 % (табл. 5).

Слід відмітити, що внесення препарату«BAI-SI +» дозволяє збільшити масу зерна і натурну масу.

 

Таблиця 5 - Продуктивність жита озимого за варіантами досліду

з/п

Варіант

Урожай-

ність, т/га

Приріст до контролю

Маса 1000 насінин

Натурна маса,

г/літр

т/га

%

1

Контроль

3,00

-

100

38,5

740

2

Обробка насіння препаратом «BAI-SI +», 0,5 л/т + 0,5 л/га по вегетації у фазу кущіння, виходу в трубку і колосіння

 

3,85

 

0,85

 

128

 

40,1

 

742

3

Обробка рослин по вегетації препаратом «BAI-SI +» у фазу кущіння, виходу в трубку і колосіння, 0,5 л/га

 

3,68

 

0,68

 

123

 

39,2

 

742

 

Таким чином, досліджуваний препарат «BAI-SI +» виявив позитивну дію на формування продуктивності рослин за рахунок оптимізації процесів фотосинтезу і мінерального живлення рослин. Негативної дії дослідний препарат «BAI-SI +» на ґрунт, рослини і ґрунтові води не виявлено.

 

 

 

 

 

Поділитися цим матеріалом в соціальних мережах